Prof. Khoo Kay Kim said...

"The university today does not teach people how to think. The students come to university to make money. I always said to my students if you want to be rich don't come to university. The rich Chinese are mostly uneducated. To be rich you are not obliged to be highly educated. You can just pick one spot in KL and start selling Nasi Lemak and trust me your earning will be higher than university's Professor. People come to university in order to be a complete human being, not about making money. When I correct SPM history papers most of the time I will be correcting my own answer schemes. Our education system does not produce human but robots."- Prof Khoo Kay Kim

Rabu, Oktober 14, 2009

Integriti Intelektual Muda


wasif.

oleh: Wan Mohamad Wasif bin Wan Mohamad

Integriti Intelektual Muda[1]

oleh

Wan Mohamad Wasif bin Wan Mohamad

Exco Pendidikan dan Penyelidikan

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia(PKPIM)

wan_wasif@yahoo.com

www.ilmuwan-w.blogspot.com

Pendahuluan

Intelektual muda merupakan golongan pelapis yang menjadi harapan ummat bagi menggerakkan upaya intelek dan tradisi keilmuan di dalam masyarakat.Sukar dibayangkan watak masyarakat yang bakal lahir seandainya kita meminggirkan peranan intelektual muda .Intelektual muda mampu membawa dan memimpin perubahan dalam masyarakatnya seandainya suara mereka didengari dan peranan mereka diiktiraf oleh masyarakat.Namun hanya intelektual muda yang punya integriti sahaja yang mampu merealisisasikan agenda perubahan yang diimpikan tersebut.Tanpa integriti ,seseorang itu langsung tidak layak digelar intelektual .

‘’Integriti bagaikan pokok yang berdiri teguh di hutan.Akarnya dalam,menunjangi yakni menyokong batang pokok yang besar lagi tinggi yang mempunyai rimbunan dedaun menghijau sebagai mahkotanya.Ia berbunga bersama buah-buahan yang merimbun,dengan warna cantik berkilat,ranum,dan sedia menaburkan biji benihnya.Unggas dan haiwan lain mencari tempat bertenggek yang selesa di dahannya yang selamat.’’

(Dari Akar Hingga Buahnya,Cetakan Kedua 2007 ,Institut Integriti Malaysia)

Makna integriti

Perkataan Integriti berasal daripada perkataan Latin,integritas yang boleh dimaksudkan sebagai tidak terjejas(unaffected)-kukuh(intact)-benar(upright)-boleh diharapkan(reliable).

Glosari Integriti memberi maksud integriti sebagai perihal sifat individu dan organisasi yang sempurna berteraskan nilai murni seperti jujur,benar,amanah,tertanggungjawabkan,telus,cekap dan bijaksana.

Kamus Dewan Edisi Keempat pula memberi definisi integriti kejujuran ,keadaan sempurna dan utuh atau keutuhan , ketulusan

Manakala The Oxford English of Dictionary menyatakan ‘’Integrity mean wholeness,entireness,completeness,chastity and purity’’[2]

Dalam Pelan Integriti Nasional (2004) pula memberi takrifan erti integriti individu sebagai berikut:-

’keselarasan dengan apa yang diperkatakan oleh individu dengan apa yang dikotakannya,keselarasan di antara tindakannya dengan prinsip moral,etika dan undang-undang serta antara kepentingan diri dengan kepentingan umum. [3]

Berani membela kebenaran

Intelektual muda yang punya integriti mempunyai keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran.Tiada ketakutan dan sifat bacul dalam dirinya dalam menyuarakan kebenaran. Segala kepalsuan,pembohongan,penyelewengan,kerosakan dan kemungkaran akan dilawan sedaya upaya sehingga kebenaran itu tetap terzahir .Keberanian para intelektual muda ini bukanlah keberanian kosong dan sia-sia bahkan ia merupakan keberanian yang terlahir hasil keyakinan terhadap prinsip kebenaran itu sendiri.

Prof Dr Deliar Noer dalam bukunya Partisipasi Dalam Pembangunan pernah mengupas apa yang dikatakan oleh bekas wakil Presiden Indonesia ,Mohammad Hatta,

’’titik berat pendidikan di perguruan tinggi terletak pada pembentukan karakter,watak.Pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta akan kebenaran dan bererti mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar.Pendidikan ilmiah pada perguruan tinggi dapat melaksanakan pembentukan karakter itu kerana…ilmu ujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran.’’[4]

Demikianlah watak intelektual muda yang berintegriti sang pencinta kebenaran yang berani melawan kepalsuan dan yang dengan ilmu yang dimilikinya dia sentiasa berusaha mencari dan membela kebenaran.

Keinsafan tentang tanggungjawab sosial

Intelektual muda perlu insaf bahawa ilmu yang diraihnya bukan sekadar untuk manfaat dirinya seorang sahaja.Sikap individualistik tidak sewajarnya wujud dalam diri seorang intelektual.Ilmu yang ada perlu dikongsi bersama dan upaya intelektual tersebut perlu dilakukan secara kolektif atau berjamaah.

Selain itu juga intelektual muda yang berintegriti perlu memperjuangkan hak dan aspirasi rakyat dan masyarakat sekeliling.Segala rintihan dan luahan hati rakyat perlu diambil kira oleh intelektual muda dalam gerak kerja intelek mereka dan bukan hanya hanyut dengan teori-teori dan idea-idea yang tidak ‘merakyat’- ‘mengakar’-‘merimbun’ meminjam istilah yang sering diungkapkan oleh Dato Dr Siddiq Fadzil.

Persoalan tanggungjawab ini pernah dikupas oleh Prof Dr Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam tulisannya Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam tatkala memberikan takrifan tentang insan yang baik iaitu:

‘’Insan yang baik itu ialah insan yang berilmu luhur,yang insaf akan tanggungjawab dirinya kepada tuhannya yang Hak,insan yang memahami serta menyelenggarakan penunaian tanggungjawabnya terhadap dirinya dan diri-diri lain dalam masyarakatnya,insan yang dalam serba-serbi tingkah lakunya sentiasa mengasuh dirinya menuju kearah kesempurnaan sebagai insan adabi[5].

Inklusif bukan esklusif

Intelektual muda yang berintegriti tidak akan bersifat esklusif dan bertindak lagak golongan elit.Dekat di hati masyarakat dan mudah diterima rakyat keseluruhannya.Demikianlah yang boleh digambarkan watak intelektual muda yang inklusif.Tidak wujud jurang atau tembok pemisah yang ketara antara intelektual muda dan masyarakatnya bahkan intelektual muda itu dengan kesedaran bahawa mereka juga sebahagian daripada masyarakat sedaya upaya cuba menganalisis masalah yang menimpa masyarakatnya lantas cuba menyelesaikan permasalahan tersebut .Profesor Syed Hussein AlAtas(Allahyarham) dalam bukunya Intelektual Masyarakat Membangun mengungkapkan bahawa :-

‘’Kaum intelektual yang harus menjelaskan masalah masyarakat dan mencuba menyelesaikannya.Selain itu,kaum intelektual menghasilkan idea-idea dan menyebarluaskannya kepada anggota masyarakat lainnya.’’[6]

Idea-idea dan pemikiran intelektual muda tidak seharusnya hanya berlegar sekitar kelompok mereka sahaja dan segala perbahasan dan perdebatan intelek mereka tidak sewajarnya terlalu ‘melangit’ tinggi dan tidak berpijak di bumi yang nyata atau sekadar mengungkapkan idea dan pemikiran yang tidak ‘membumi’.Bahasa dalam mengungkapkan daya fikir intelek mereka juga perlulah difahami atau menggunakan bahasa yang mudah tetapi sarat dengan falsafah dan penuh dengan idea bernas.

Memelihara amanah keilmuan

Amanah keilmuan merupakan amanah yang cukup besar dan perlu dipikul oleh para ilmuwan.Intelektual muda yang berintegriti perlu sentiasa memastikan amanah keilmuan ini terus dipelihara.Menuntut ilmu yang benar,menyampaikan dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat ,menyanggah ilmu palsu dan batil misalnya merupakan amanah keilmuan yang akan dipertanggungjawabkan kelak.

Anwar Ibrahim dalam bukunya Gelombang Kebangkitan Asia mengungkapkan tentang peranan para guru,sarjana dan cendekiawan seperti berikut ;-

‘’Peranan para guru,sarjana dan cendekiawan perlu meniupkan semula semangat cintakan ilmu,mengajak masyarakat kembali menikmati ladhdha al-ma’rifa,merasakan keseronokan bertemu dan menerokai pemikiran besar dan renungan pemikiran agung.’’[7]

Usaha berterusan untuk menyuntik semangat cintakan ilmu dan kebenaran dalam diri setiap individu perlu digerakkan dan inilah amanah keilmuan bagi setiap intelektual muda. Benar seperti yang pernah dikatakan oleh Syeikh Muhammad Al-Ghazali,

’’melakukan jihad ilmu pengetahuan dalam pertempuran untuk memajukan umat ini adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditangguh.Jika kita gagal dalam hal ini,kita akan menerima kesannya yang sangat pedih[8]

Bebas dan bersikap terbuka

Intelektual muda yang berintegriti bebas dan bersikap terbuka dalam kegiatan intelek mereka.Dalam memperkatakan soal kebenaran,memihak kepada kebenaran menjadi keutamaan para intelektual muda dan bukan hanya sekadar memihak kepada kelompok,parti,puak,mazhab atau aliran-aliran tertentu.

Kita tidak mahu melahirkan satu generasi ilmuwan yang diungkapkan oleh Dato Dr Siddiq Fadzil sebagai ‘’ generasi ilmuwan yang mewah dengan kebendaan tetapi kehilangan kebebasan lalu muflis pemikiran’’[9]

Kebebasan dalam membicarakan soal kebenaran menjadi aset penting para intelektual muda bagi mengelakkan mereka daripada menjadi kuda tunggangan dan boneka mana-mana pihak yang ingin mempergunakan keilmuan mereka demi mencapai agenda peribadi mereka.

Intelektual muda yang berintegriti juga perlu sentiasa bersikap terbuka misalnya bersikap terbuka menerima kritikan orang lain,bersikap terbuka menyampaikan ilmu kepada mana-mana pihak ,bersikap terbuka mendengar dan memanfaatkan ilmu orang lain atau bersikap terbuka dengan khazanah ilmu agama,bangsa atau tamadun-tamadun lain.Sikap terbuka ini mampu membuka ruang kepada para intelektual muda untuk mencari kebenaran dan meraih ilmu yang benar.

Menghormati keahlian dan authoriti ilmuwan lain

Terdapat kecenderungan di kalangan segelintir intelektual muda masa kini untuk menafikan kewibawaan ilmuwan lain yang tidak sependapat dengan pemikiran mereka dan akhirnya menjurus mereka untuk tidak menghormati keahlian dan authoriti ilmuwan lain.

Keegoan dalam diri mereka ,sikap taksub dan terlampau mendewa-dewakan tokoh-tokoh tertentu menyebabkan mereka sukar untuk menerima pandangan dan pemikiran ilmuwan lain walaupun jelas ilmuwan tersebut lebih pakar dalam bidang pengkhususan ilmu masing-masing.

Dalam hal ini tokoh pemikir,Dr Muhammad ‘Imarah pernah mengungkapkan seperti berikut,:-

‘’Islam sebagai satu agama telah memberi panduan kepada kita bahawa untuk mengetahui kebenaran(al-haq),kita hendaklah berpegang pada keahlian seseorang itu dalam ilmu yang dimilikinya.Jadi ,kita tidak boleh merujuk kepada orang yang telah tergelincir daripada kebenaran kerana perbuatan tersebut mengaibkan Islam’’[10]

Oleh kerana itu seorang intelektual muda yang berintegriti perlu sentiasa menghormati keahlian dan authoriti ataupun hormat kritis terhadap para ilmuwan lain.

Mengamalkan ilmu yang dimiliki

Intelektual muda yang berintegriti akan sentiasa mengamalkan ilmu yang dimilikinya tanpa mengira sebanyak mana ilmu yang telah diperolehinya.Tanpa pengamalan terhadap ilmu,pincang tahap keintelektualan mereka dan mereka hanyalah insan yang terpukau dan khayal dengan teori-teori ,konsep-konsep,idea dan gagasan yang muluk-muluk sahaja.

Barangkali peringatan Prof Dr.Mohd.Kamal Hassan di bawah ini perlu menjadi renungan buat para intelektual muda:-

‘’Intellectual knowledge or rational understanding alone,however is inadequate.The knowledge should be translated into action and a pattern of excellent behaviour for others to emulate’’[11]

Akhlak dan peribadi para intelektual muda yang tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki mereka pasti lebih teruk daripada mereka yang tidak berilmu lantas inilah yang akan membawa kepada kerosakan dan malapetaka yang dahsyat dalam masyarakat akibat pengkhianatan para ilmuwan dan intelektual yang tidak mengamalkan ilmu yang mereka perolehi.

Penutup

Integriti intelektual muda perlu terus diperkasakan.Hanya dengan memiliki integriti,intelektual muda mampu memainkan peranan bermakna dalam menggerakkan perubahan dalam masyarakat dan memimpin misi pencerahan dan pencerdasan ummat.Semoga intelektual muda terus memantapkan kualiti keilmuan mereka dengan integriti.

Rujukan

1) Anuar bin Haji Ahmad ,’Integriti Dalam Pembinaan Jatidiri’’(Kertas kerja Kongres Pelajar dan Penegasan Teras-Teras Kenegaraan pada 8 Ogos 2009 anjuran Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia(PKPIM) dan Institut Integriti Malaysia(IIM)

2) Anwar Ibrahim, Gelombang Kebangkitan Asia,Cetakan Pertama 1997,Dewan Bahasa dan Pustaka

3) Dari Akar Hingga Buahnya,Cetakan Kedua 2007 Institut Integriti Malaysia

4) Himpunan kertas kerja Isu dan Proses Pembukaan Minda Umat Melayu Islam,Cetakan Pertama 2002,Dewan Bahasa dan Pustaka

5 )Mohd.Kamal Hassan ,Moral and Ethical Issues In Human Resource Development:Old Problems and New Challenges,IKD Monograph Series-Institut Kajian Dasar (IKD))

6) Muhammad ‘Imarah, Anugerah Islam Untuk Ketamadunan terjemahan Dr Muhammad Nur Manuty-cetakan kedua 2007-Terengganu Development Institute-Centre For Studies In Modernity and Civil Society(CESMACS)

7) Muhammad Al-Ghazali,Warisan Pemikiran Islam Menurut Syara’ Dan Akal,penterjemah Nur Hadi Ihsan cetakan 2009-Crescent News(K.L.)Sdn Bhd

8) Syed Hussein AlAtas, Intelektual Masyarakat Membangun,Cetakan Kedua 2009,Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur


[1] Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Intelek Muda anjuran Akademi Sains Islam Malaysia(ASASI) pada 10 Oktober 2009 (Sabtu) bertempat di Perpustakaan Daerah Hulu Langat,Selangor Darul Ehsan

[2] Rujuk kertas kerja Anuar bin Haji Ahmad ,’Integriti Dalam Pembinaan Jatidiri’’(Kongres Pelajar dan Penegasan Teras-Teras Kenegaraan pada 8 Ogos 2009 anjuran Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia(PKPIM) dan Institut Integriti Malaysia(IIM)

[3] Pelan Integriti Nasional merupakan cetusan idea Perdana Menteri Malaysia Kelima,Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi yang berteraskan prinsip dan falsafah Rukun Negara dan cabaran Wawasan 2020 dan ia dilancarkan pada tahun 2004

[4] Prof Dr Deliar Noer ,Partisipasi dalam pembangunan, Cetakan Pertama 1977,Angkatan Belia Islam Malaysia(ABIM) ms 85

[5] Prof Dr Syed Muhammad Naquib Al-Attas ,Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam-,Himpunan Kertas Kerja Isu dan Proses Pembukaan Minda Umat Melayu Islam,Cetakan Pertama 2002,Dewan Bahasa dan Pustaka

[6] Syed Hussein AlAtas, Intelektual Masyarakat Membangun ,Cetakan Kedua 2009,Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur,ms 11

[7] Anwar Ibrahim,Gelombang Kebangkitan Asia,Cetakan Pertama 1997,Dewan Bahasa dan Pustaka

[8] Muhammad Al-Ghazali,Warisan pemikiran Islam menurut syara’ dan akal,penterjemah Nur Hadi Ihsan Cetakan 2009,Crescent News(K.L.)Sdn Bhd

[9] Siddiq Fadzil,,Minda Muslim:ketegaran dan keluwesannya, Himpunan Kertas Kerja Isu dan Proses Pembukaan Minda Umat Melayu Islam,Cetakan Pertama 2002,Dewan Bahasa dan Pustaka

[10] Dr Muhammad ‘Imarah-,Anugerah Islam Untuk Ketamadunan ,terjemahan Dr Muhammad Nur Manuty,Cetakan Kedua 2007,Terengganu Development Institute-Centre For Studies In Modernity and Civil Society(CESMACS)

[11] Prof Dr.Mohd.Kamal Hassan , Moral and Ethical Issues In Human Resource Development:Old Problems and New Challenges,IKD Monograph Series

Memorandum bantahan terhadap kumpulan yang mencabar perlaksanaan undang-undang Jenayah Syariah

Sila layari http://www.ipetitions.com/petition/syariahmalaysia/ bagi menyatakan sokongan anda.


10 hb Oktober 2009

Masjid Solihin , Teras Jernang , Bandar Baru Bangi, Selangor , Darul Ehsan

Menyedari bahawa Undang-undang syariah berdasarkan rujukan sumber dalil dan nas Quran , Al Sunnah dan Ijma Ulama dan ia adalah undang-undang yang dicernakan dari perintah Allah S.W.T. dan setiap umat Islam dan pemerintah Islam yang dimandatkan dengan kuasa oleh umat Islam, wajib melaksanakan undang-undang syariah dengan sesempurna mungkin,

Beriman dan menyakini serta menginsafi bahawa undang-undang syariah adalah undang-undang Allah S.W.T yang terbaik dan paling adil dan paling layak dan berkesan untuk menyelesaikan serta menangani segala masalah sosio-ekonomi politik kehidupan umat Islam khususnya dan masyarakat awam keseluruhannya,

Menegaskan bahawa undang-undang syariah semada dalam urusan muamalah mahupun jenayah adalah undang-undang yang sah dan berkewajipan di kuatkuasakan oleh agensi-agensi mengikut peruntukan yang jelas dinyatakan secara tersurat seperti yang diperundangkan oleh Perlembagaan Persekutuan.

Mengambil perhatian bahawa hukuman sebat sudah diperuntukkan dalam Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah Syariah) 1965 (pindaan 1984).Akta itu diwujudkan menurut kuasa diberikan mengikut Perlembagaan Persekutuan dalam Jadual Kesembilan Senarai II (Senarai Negeri).

Memahami kes Kartika Sari Dewi Shukarno telah dijatuhkan hukuman sabit dengan kesalahan menurut peruntukan Seksyen 136 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982 dan dibaca bersama Seksyen 4 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (Pindaan) 1987,dan Mahkamah Syariah tersebut berbidangkuasa menjatuhkan hukuman ke atas pesalah yang melakukan kesalahan meminum minuman yang memabukkan, iaitu dengan hukuman denda tidak melebihi RM 5000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan.

Menegaskan lagi bahawa umat Islam berhak untuk melaksanakan serta mengembangkan undang-undang syariah seperti yang tercakup dalam undang-undang Islam yang meliputi semua aspek kehidupan umat islam.

Mengambilkira bahawa perlaksanaan undang-undang syariah di Malaysia maseh memerlukan pemerkasaan yang sewajarnya dengan mempertingkatkan bidangkuasa dan kecekapan agensi-agensi Islam seperti JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri , Jabatan Islam Negeri , Majlis Fatwa Negeri dan Majlis Fatwa Kebangsaan , Jabatan Penjara , Jabatan Peguam Negara dan Mahkamah Syariah,

Menyedari wujudnya kekeliruan dikalangan masyarakat awam mengenai undang-undang syariah,

Mengambil perhatian serius ujudnya kumpulan tertentu yang berusaha menimbulkan kekeliruan serta memburuk-burukkan perlaksanaan undang-undang syariah dan cuba menghapuskan undang-undang syariah di Negara ini

Maka ,

  • Kami dengan tegas menyatakan pendirian kami membantah dengan keras percubaan sebuah kumpulan yang menamakan diri mereka Joint Action Group For Gender Equality (dianggotai antaranya oleh Sisters in Islam, SUARAM, Selangor Community for Community Awareness ,HAKAM) yang cuba menolak dan menghalang perlaksanaan undang-undang jenayah syariah di negara ini melalui memorandum yang dihantar kepada Perdana Menteri pada 1 hb Oktober 2009.
  • Membantah dengan keras bahawa kumpulan ini telah menyatakan dengan terang dan biadab bahawa hukuman sebat berdasarkan undang-undang syariah seperti yang dijatuhkan ke atas Kartika bersabit kesalahan minum arak sebagai kejam dan menjejaskan imej Negara yang dianggap Negara Islam moderat.
  • Kami juga membantah keras mereka yang berusaha dengan mengguna saluran undang-undang meminta semakan kehakiman (judicial review) dilakukan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan terhadap kes Kartika Sari Dewi Shukarno supaya perlaksanan hukum jenayah syariah seperti yang diperuntukan dalam undang-undang syariah dihalang perlaksanaannya .
  • Kami dengan tegas membantah kenyataan beberapa pemimpin negara yang mempersoalkan wibawa dan autoriti agensi perlaksanaan undang-undang Syariah yang dengan kenyataan mereka berpendirian bahawa hukuman sebat seperti yang diperuntukan dalam Enakmen Undang-undang Jenayah Syariah tidak perlu didilaksanakan. Kenyataan mereka menjejaskan imej dan undang-undang Islam di negara ini sekaligus berimplikasi menghina Mahkamah Syariah.
  • Dengan ini kami mendesak supaya siasatan dan tindakan diambil terhadap kumpulan yang sengaja menimbulkan kemarahan umat Islam dan mencabar kuasa agensi Islam yang diperuntukan dalam undang-undang mengenai status undang-undang Islam di negara ini sekaligus mencabar kuasa Raja-raja yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal Islam.
  • Kami menegaskan lagi bahawa undang-undang syariah di negara ini hendaklah diperkasakan dan semua agensi-agensi yang terlibat seperti JAKIM, Jabatan Agama negeri-negeri, Jabatan Penjara, Polis, Jabatan Peguam Negara, Mahkamah Syariah dan agensi-agensi yang lain hendaklah memberi kerjasama penuh untuk merealisasikan perlaksanaan undang-undang Islam dengan sempurna di negara ini.
  • Kami membantah dan menolak dengan keras sebarang campurtangan pihak luar semada oleh media atau mana-mana kumpulan NGO atau politik dari luar mahupun dari dalam Negara atas nama hak asasi manusia atau gender yang cuba memberi tekanan ke atas Negara khususnya agensi penguatkuasa undang-undang syariah supaya undang-undang syariah tidak dilaksanakan di Negara ini.

Diperakui oleh

Mohd Azmi Abdul Hamid

Penyelaras Kempen Pertahan undang-undang Syariah

Presiden TERAS Pengupayaan Melayu

1.Amidi Manan

Timbalan Preisden ABIM

2.Ust Abdul Ghani Samsudin

Pengerusi SHURA

3.Prof Madya Salleh Hj. Ahmad

Timbalan YDP Persatuan Ulama Malaysia

4.Hj. Zainol Rijal

Setiusaha Persatuan Peguam Syarie Malaysia

5. Fadhlina bt. Siddiq

Naib Presiden ABIM

6.Masadah Sajadi

Pengerusi Majlis Bertindak Wanita Islam

7.Dr. Khairuddin Datuk Malik

Pengerusi JAMA’IY Perak

8.Prof. dr. Wan Salim Mohd Nor

Pengerusi FORUM Negeri P.Pinang

9.Dr. Abdul Rahman Ahmad

Timbalan Pengerusi WEHDAH Kedah

10. Mohd Idris Mohd Yussoff

Presiden GAMIS