Prof. Khoo Kay Kim said...

"The university today does not teach people how to think. The students come to university to make money. I always said to my students if you want to be rich don't come to university. The rich Chinese are mostly uneducated. To be rich you are not obliged to be highly educated. You can just pick one spot in KL and start selling Nasi Lemak and trust me your earning will be higher than university's Professor. People come to university in order to be a complete human being, not about making money. When I correct SPM history papers most of the time I will be correcting my own answer schemes. Our education system does not produce human but robots."- Prof Khoo Kay Kim

Khamis, Oktober 21, 2010

Usrah adalah tunjang tarbiyah


Usrah adalah tunjang tarbiyah

Manhaj perubahan di sisi kita bermula dengan pembentukan jiwa yang tunduk,
takut dan khusyuk kepada Allah Taala. Manhaj ini ialah unsur tetap jamaah, ianya
bukan suatu taktik seperti yang disangka sebahagian manusia.

Manhaj inimerupakan prinsip akhlak dan agama yang tetap selama-lamanya. Sesungguhnya
Allah mewariskan bumi ini kepada mereka yang ia kehendaki. Maka prinsip ini akan
menolak segala bentuk pendekatan keganasan.

Kita berpegang teguh bahawa tarbiyah sebagai jalan yang tiada pilihan lain selain daripadanya. Ianya merupakan manhaj yang bijaksana, disiplin dan teguh.

1- Dakwah yang dikawal dengan hikmah dan nasihat yang baik. Tidak ada unsur
paksaan, kekerasan dan desakan melampau. Dakwah yang berdiri di atas kekuatan
hujah dan syiarnya ialah firman Allah Taala.

Dan katakanlah kepada senama mnnuito perkataan-perkataan yang baik. (Al
Baqarah ; 83) '

Temanya pula ialah kata-kata Ali r.a.
مَنْ لا نتْ آَلِمَتَهُ وَجَبَتْ مَجَبَّّتَهُ

"Sesiapa yang lembut kata-katanya, wajiblah mahabbah-Nya".

2- Tarbiyah Islamiah berasaskan al-Quran dan alsunnah,
melalui pelbagai wasilah, sehingga mampu merubah individu yang sekadar
bercakap menjadi individu yang beramal.

Syiarnya ialah: "Kenalilah Tuhanmu, islah dirimu dan serulah orang lain.

Tegakkan daulah Islam dalam hatimu, nescaya ia
akan tertegak di atas muka bumi". Tarbiyah ini mempunyai beberapa ciri:-

a. Bersifat rabbani
b. Mempunyai asas yang tetap
c. Bertepatan dengan fitrah
d. Merangkumi seluruh aspek kehidupan secara seimbang
e. Menyatu padukan tenaga-tenaga manusia
f. Optimis, positif dan praktis, yang dibangunkan di atas asas akidah, ibadat dan
syariah.

Semuanya itu untuk mencapai kemuliaan insan bagi menegakkan semula
tamadun Islam.

3- Daripada asas ini dibentuk keluarga Islam, kemudian masyarakat Islam dan
seterusnya kerajaan Islam. Oleh itu tarbiyah secara perlahan-lahan menjadi antara
unsur tetap Ikhwan agar kita memperolehi individu muslim sebagai titik tolak
perubahan sebagaimana yang ditunjukkan oleh manhaj Rasulullah s.a.w.


Wasilah untuk melaksanakan tarbiyah sebegitu rupa pada al-Imam al-Banna ialah
usrah. Jadi usrah merupakan unsur tetap padanya. Di dalam usrah berlaku taaruf,
tafahum dan takaful. Pembetulan mana-mana kesilapan daripada sudut kefahaman
atau amal dilakukan dalam usrah.

Di dalam usrah, kefahaman diperdalamkan lagi. Usrah juga sebagai wasilah melaksanakan tuntutan ukhuwah. Melaluinya akan kelihatan potensi dan kepemimpinan. Di dalamnya setiap akh dilatih untuk mengenali unsur tetap dan unsur berubah. Seterusnya usrah memperkasa intima' (penggabungan dengan Islam dan jamaah).

Institusi ini dinamakan usrah kerana mengandungi pengertian ketenangan, kasih
sayang dan rahmat. Ketuanya dinamakan naqib sebagai menuruti tindakan
Rasulullah s.a.w. dalam Baiah Aqabah II selepas kepulangan Mus'ab bin Umair dari
Madinah bersama tujuh puluh tiga orang lelaki dan dua orang perempuan.

Apabila tamat baiah, Rasulullah s.a.w. meminta mereka memilih dua belas orang di kalangan
mereka sebagai naqib. Alangkah bijak tindakan Rasulullah s.a.w. itu. Kajian
pendidikan moden telah membuktikan bahawa semakin sedikit bilangan pelajar,
semakin kuat pengaruh murabbi dan tarbiyah diperkuat dengan (qudwah dan
kebersamaan.


Oleh kerana usrah merupakan batu bata asas kepada jamaah, ketuanya
mempunyai hak mengarah, mentarbiyah dan ditaati. Pimpinan bertanggungjawab
menentukan objektif, menetapkan wasilah dan menggariskan tahap tahap amal,
juga usrah bertindak sebagai pelaksana.


Amal tarbawi yang produktif ialah manhaj yang tetap. Jika kita mempunyai
individu-individu yang berkualiti dan keluarga-keluarga Islam yang diikat dengan
huhungan kasih-sayang, maka apakah insititusi yang boleh mengikuti antara
mereka, yang boleh menjaga dan mengikuti perkembangan perjalanan hidup
mereka, yang boleh mengenal pasti turun naik prestasi iltizam dan pencapaian
objektif mereka?


Jawapannya ialah tarbiyah melalui usrah. Proses tarbiyah yang
mengandungi unsur-unsur ilmu, fiqh dan kefahaman memerlukan murabbi dalam
satu naungan atau semaian, itulah usrah. Murabbi dalam usrah samalah seperti
imam dalam solat, ditaati dan dipatuhi.


Al-Imam al-Banna telah mengenal pasti bahawa proses tarbiyah tidaklah
semudah yang disangka kebanyakan orang. Muslimun telah menghadapi serangan
pemikiran, kekeliruan dan keperibadian.


Semua penyakit itu tidak dapat dirawatdalam masa sehari semalam. Tidak cukup dengan kuliah, ceramah atau kursus di sana sini oleh pemikir Islam atau para ulama. Selepas ceramah, kursus dan kuliah, masing-masing membawa diri. Begitu juga dengan risalah atau makalah, kesannya akan hilang selepas habis membacanya.Rawatan itu memerlukan kesabaran dan tarbiyah Islamiah yang panjang dalam
satu naungan tarbawi iaitu usrah. la juga perlu kepada murabbi yang memiliki ciriciri
tertentu. Ini disebabkan tarbiyah yang merupakan unsur tetap dakwah
memerlukan satu usaha yang bersungguh-sungguh tanpa henti agar dapat
melahirkan rijal, bukannya tulisan atau buku.


Proses ini memerlukan manhaj yang betul, ketekunan amal, akhlak yang mantap, polisi nafas panjang, kesabaran, nasihat yang baik, hujah yang jelas, kepekaan dan pemantauan yang teliti dan berhati-hati. Proses ini tidak boleh tidak mesti dipikul oleh murabbi.


Inilah usrah atau pun manhaj Islam bagi menghadapi arus kehidupan secara sempurna. Ia juga merupakan dakwah yang sebenar membetulkan kefahaman. Maka usaha ini memerlukan tarbiah yang bermanhajkan al-Kitab, al-sunnah dan pengalaman salafus
soleh yang berpegang teguh dengan al-Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Syariah.Semua tugas ini tidak akan berjaya melainkan dengan rasa tanggungjawab
masul terhadap anak anak didiknya. Yang mana ia perlu menerangkan kepada
mereka sejelas-jelasnya apakah tanda dan isyarat ketika melalui jalan ini (dakwah).
Agar tidak timbul kerumitan dan kekaburan.

Kejelasan fikrah, kesepaduan tasawur dan suluk, kesatuan tujuan dan kesudahan, juga kesatuan matlamat dan wacana bagi menjayakan keseluruhan amanah ini. Hingga tiada di sana timbul persoalan, syak wasangka dan kekeliruan.

Akhirnya akan membentuk individu jamaah yang satu. Kerana itulah diletakkan secara jelas segala peraturan, pengurusan, wacana dan matlamat. Apa yang diperlukun sekarang ialah iltizam terhadap sistem yang tetap. Al Imam al-Banna berkata: "Islam menitik beratkan pembentukan usrah-usrah yang mendorong ahli-ahlinya ke arah nilai-nilai yang tinggi, memperkuatkan ikatan ukhuwah, menaikkdn taraf bercakap dan berteori kupada taraf beramal dan perbuatan. Rukun ikatan ini ada tiga, maka peliharalah dan berikan tumpuan untuk
melaksanakannya agar ia tidak sekadar tugasan tanpa ruh.

Pertama: Taaruf
Ia adalah rukun yang pertama. Hendaklah kamu saling kenal mengenali dan
berkasih sayang kerana Allah. Hayatilah pengertian ukhuwah yang sahih dan
sempurna di kalangan kamu dan berusaha agar hubungan ini tidak dicemari oleh
sesuatu.

Allah Taala ada berfirman dalam surah Al Hujurat; "Sebenarnya orangorang
yang beriman itu adalah bersaudara".

Selepas zaman para salaf, ukhuwah yang merupakan arahan Allah dan rasul-Nya
ini hanya tinggal sebagai mainan lidah sahaja, tidak berada di hati muslimun,
sehingga kamu tiba wahai Ikhwan yang cuba melaksanakannya dalam masyarakat
kamu dan berusaha menyatukan umat dengan ruh ukhuwah ini.

Kedua: Tafahum
Melalui rukun yang kedua ini, berlaku muhasabah diri. Setiap akh boleh
menasihati saudaranya jika ia melihat sebarang kesilapan atau kekurangan yang
perlu dibaiki.

Akh yang diberinasihat hendaklah menerimanya dengan hati yang
gembira. Jika nasihatnya tidak memberi kesan, kekurangan itu tidak disebarkan
kepada sesiapa kecuali masul usrah. Walaupun begitu, ia tetap menghormati dan
mengasihi saudaranya yang mempunyai keaiban itu.

Ketiga: Takaful
Hendaklah kamu saling membantu bantu, pikul memikul masalah dan
tanggungjawab antara kamu. Itu adalah tuntutan iman yang nyata dan intipati
ukhuwah.

Kamu hendaklah sentiasa saling bertanya khabar dan bersegera sedaya
upaya membantu pihak yang memerlukannva, sabda Rasulullah s.a.w.
لَئِن سيَمْشِى أحد آُم فِى حاجه اخبه خَيرٌ لًهُ مِن
يَعْتكِفُ فِى مَسجِدى هَذَا الشَهْر
"Usaha seseorang untuk memenuhi hajat saudaranya lebih baik baginya dari
beriktikaf sebulan dalam masjidku ini".

Dan Allah yang mempertautkan hati-hati kamu dengan ruh-Nya. Tidakkah kamu
lihat bagaimana sistem ini boleh melaksanakan kewajipan individu, sosial dan
kewangan?

Di sini dibawakan contoh agenda usrah yang boleh meninggalkan kesan
tarbawi yang besar dalam kehidupan individu:
1- Setiap akh membentangkan permasalahannya agar dapat dikongsi oleh orang
lain demi mendapatkan penyelesaian dalam suasana ukhuwah dan ikhlas. Itu semua
boleh memantapkan thiqah (kepercayaan) dan memperkukuh ikatan persaudaraan
"Mukmin adalah cermin saudaranya" sehingga tercapai apa yang disabdakan
Rasulullah s.a.w.
مثل المؤمنين فى توا دهم وترا حمهم وتعا طفهم وتعا طفهم آمثل الجسل
الواحد اذا اشكى منه عضو تدا عى له سا ئر الجسد بالسهر والحمى
"Perumpamaan hubungan kasih sayang dan simpati sesama mukmin seperti
satu jasad, jika satu anggota mengadu sakit nescaya anggota-anggnta yang lain
akan turut berasa sakit dan berjaga malam".

2- Mengkaji dan bermuzakarah tentang urusan umat Islam, di samping
menerima arahan-arahan daripada pimpinan. Usrah bukan tempat untuk berdebat
atau mengangkat suara. Itu adalah haram di sisi fiqh usrah, sebaliknya usrah
merupakan tempat untuk penjelasan dan penerangan dalam suasana beradab dan
saling hormat-menghormati.

3- Mengkaji buku-buku yang berkualiti yang mendatangkan manfaat kepada
individu agar tercapai objektif keperibadian Islam sebagai agen perubah.

Tiada ulasan: