Prof. Khoo Kay Kim said...

"The university today does not teach people how to think. The students come to university to make money. I always said to my students if you want to be rich don't come to university. The rich Chinese are mostly uneducated. To be rich you are not obliged to be highly educated. You can just pick one spot in KL and start selling Nasi Lemak and trust me your earning will be higher than university's Professor. People come to university in order to be a complete human being, not about making money. When I correct SPM history papers most of the time I will be correcting my own answer schemes. Our education system does not produce human but robots."- Prof Khoo Kay Kim

Isnin, Jun 09, 2008

IKRAR BELIA DAN MAHASISWA

Ikrar Belia dan Mahasiswa
(8 Jun 2008)

Pendahuluan

Pada tahun 2001, 7 orang mahasiswa telah diambil tindakan dibawah AUKU kerana melibatkan diri dalam perhimpunan pemansuhan ISA(Internal Security Act). Kami mengucapkan penghormatan tertinggi terhadap pengorbanan mereka, peristiwa mereka telah menimbulkan keraguan para mahasiswa dan pemuda-pemudi Malaysia tentang kewujudan AUKU. Maka mereka mengambil keputusan untuk bergabung bahu berusaha untuk memansuhkan AUKU. Untuk mengenang budi pengorbanan dan usaha mereka, Persatuan Belia dan Mahasiswa Malaysia telah menetapkan 8 Jun sebagai Hari Hak Asasi Mahasiswa.

Hari Hak Asasi Mahasiswa merupakan hari penting belia dan mahasiswa. Kerana pada hari yang mulia ini, belia dan mahasiswa menyuarakan pendapat dan pandangan mereka, pada hari ini juga, kami sebagai Persatuan Belia dan Mahasiswa, akan membentangkan pendapat kami tentang tanah air tercinta kami, Malaysia.

Sebagai belia dan mahasiswa, sebagai rakyat Malaysia hari ini dan hari seterusnya, kami berikrar, kami telah siap bersedia menanggung tanggungjawab, serta menyeru para pemimpin negara kami supaya berusaha bersama-sama kami, menerima dan menyokong cadangan-cadangan kami sebagai yang berikut:

 1. Kembali semula pilihan raya Kerajaan Tempatan

Negara kami memerlukan sistem pembentuk polisi yang lebih demokrasi dan terbuka. Kami menyeru supaya kerajaan pusat dan kerajaaan negeri memandang serious tentang keperluan revolusi, supaya kembali semula pilihan raya kerajaan tempatan supaya rakyat terlibat diri sendiri dalam hal ehwal rakyat.

Kami menolak pegawai kerajaan tempatan dilantik oleh kuasa politik, sebaliknya tegas meminta karajaan pusat dan kerajaan negeri supaya mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan dalam masa 3 tahun, dan mengemukakan proses perlaksaanan kembali semula kerajaan tempatan 6 bulan sebelum pilihan raya kerajaan tempatan diadakan.

 1. Menghapus amalan rasuah

Kami menolak Malaysia yang penuh dengan amalan rasuah, kami ingin Malaysia yang amanah, bersih, dan telus, jadi kami minta supaya Jabatan Pencegah Rasuah menjadi sebuah badan eksekutif yang benar-benar berdikari untuk mengambil tindakan, supaya menikmati kuasa membuat siasatan dan mendakwa, supaya akan terus bertanggungjawab terhadap Parlimen tetapi bukannya Kementerian Perdana Menteri. Pada masa yang sama, kami meminta kerajaan pusat dan kerajaan negeri supaya menubuhkan Ombudsman office untuk menerima dan memantau rayuan rakyat berkenaan dengan perkara rasuah dan menyalahgunakan kuasa, yang seterusnya melapor kepada Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.

 1. Menubuhkan Independent Police Complaints and Misconduct Commission (IPCMC)

Dalam pasukan pihak polis kekurangan sistem yang mengambil tindakan kelakuan polis, menyebabkan polis menyalahgunakan kuasa dan kelakuan tidak senonoh selalu berlaku.Oleh itu,kami meminta kerajaan persekutuan melaksanakan cadangan kedua-dua Suruhanjaya Penyiasatan Di Raja,iaitu menubuhkan Independent Police Complaints and Misconduct Commission (IPCMC).

 1. Penubuhan Suruhanjaya Kehakiman

Prinsip doktrin perasingan kuasa, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif berdikari dan “check and balance” antara satu sama lain, doktrin perasingan kuasa bukan sahaja mempertahan demokrasi negara, kebebasan dan hak asasi manusia. Malah juga sebagai remedi untuk membasmi limpahan rasuah kuasa dan amalan salah pentadbiran. Namun, Skandal adil telah terdedah kecacatan sistem perundangan negara kita untuk masa yang lama, oleh itu Suruhanjaya Kehakiman mempunyai keperluan untuk diasaskan, untuk menguruskan proses-proses tentang perkara perlantikan hakim dan kenaikkan pangkat, serentak mestilah tranperasi untuk melantik hakim dan menaikkan pangkat seseorang hakim mengikut berkebolehan, amanah, dan adil.

 1. Menolak politik perkauman

Politik perkauman merupakan sejenis bentuk politik yang kurang rasional, ianya bukan sahaja memudaratkan pembanguan masyarakat Malaysia, malah merosakan kesepakatan palbagai kaum. Maka kami, menyeru supaya parti-parti politik menghentikan penggunaan bentuk politik tersebut, membina satu budaya politik dan iklim politik yang baharu

 1. Mansuhkan Akta-akta zalim

Kami meminta Kerajaan Malaysia menandatangani ‘perjanjian antarabangsa hak civil dan hak politik’ DAN ‘penjanjinan hak budaya sosial ekonomi’, supaya hak asasi warganegara-warganegara Malaysia dapat dipertahan melalui akta. Kita meminta mansuhkan semua akta-akta yang bercangagh dengan hak asasi manusia, seperti akta yang menahan seseorang tanpa bicara seperti ISA (akta keselamatan dalam negeri), akta darurat, akta polis, akta universiti dan universiti kolej (AUKU), OSA (akta rahsia rasmi negara) dan sebagainya.

Oleh itu, kita meminta kerajaan persekutuan mengakui kepentingan belia, dan menghormati hak-hak asasi pelajar. Kita meminta untuk menghapuskan sebarang akta yang mengehadkan kepentingan-kepentingan pelajar dan hak-hak asasi belia, sebagai contoh, akta universiti dan universiti kolej (AUKU), mengeluarkan satu akta yang bebas yang mampu untuk menjamin hak-hak asasi dan kepentingan belia dan pelajar.

 1. Membina ruang yang bebas informasi

Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984 telah mengkakis kebebasan media dikakis, pihak media perlu mamohon semula lesen menerbit dengan kementerian dalam negeri. Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984 harus dimansuh untuk memastikan kebebasan bersuara. Selain itu, kerajaan persekutuwan dan kerajaan negeri harus mengadakan akta bebas informasi supaya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan rakyat diumum secara telus.

 1. Akta gaji minima RM 1500

Akta gaji minima RM 1500 amat perlu sekarang, inflasi sangat tinggi, penswastaan keperluan asas juga membebankan pekerja, tetapi gaji pekerja tidak meningkat.

Tuntutan MTUC sebelum ini ialah Gaji minima RM 900, elaun kehidupan RM 300. Tuntutan mereka tidak dapat menanggung inflasi sekarang. Gaji RM 1500 hanya cukup pekerja hidup di bandar basar, penswataan bekalan air dan elektrik juga mengyebabkan pekerja menanggung risiko pembatalan perkhidmatan air dan elektrik.

 1. Miliknegarakan, demokrasi dan ketelusan pengkhidmatan awam

Malaysia, sejak tahun 1983 telah mengaju ke arah Malaysia Incorporated. Semenjak itu, perkhidmatan awam Malaysia semakin diswatakan, hak asasi dan kebajikan rakyat semakin diniagakan.

Kerajaan Malaysia telah mensyarikatkan dan menswatakan perkhidmatan sivil yang berikut:

Bekalan air 1996-2000

Bekalan elektrik 1/9/1990

Pembuangan kumuhan Ogos 1995

Perkhidmatan telekom 1/1/1990

Lebuhraya 1996-1998

Perkhidmatan pos Ogos 2001

Perkhidmatan perubatan 1994-2000

Pendidikan tertinggi 1998(Bilangan kolej persendirian meningkat daripada 280 buah pada tahun 1995 kepada 690 buah pada tahun 2001)

Setelah pelbagai keperluan asas diswatakan, rakyat Malaysia terpaksa menanggung bebanan yang semakin berat. Bayaran pelbagai perkhidmatan semakin naik harga—bil bekalan air, bil bekalan eletrik, bayaran tol, petrol, dan juga bayaran yuran sekolah dan pelbagai barangan keperluan harian. Semestinya bayaran pelbagai perkhidmatan semakin meningkat, namun kualiti perkhidmatan semakin menurun, maka menolak pernyataan bahawa perswataan nampu meningkatkan keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan.

Oleh demikian, perkhidmatan awam harus dimilikenegaraan, supaya kerajaan dapat menolong mengurangkan bebanan rakyat, pada masa yang sama mendemokrasikan supaya staf-staf perkhidmatan awam mempunyai hak membuat keputusan yang lebih berkuasa, termasuk memilih lapisan pemimpin.

Seluruh perkhidmatan awam harus dilusinakan, supaya rakyat dapat memantau proses perjalanan seluruh perkhidmatan awam, kami menentang sistem perlantikan pegawai, memansuhkan bureaucratik, bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan awam yang dikenegaraankan.

 1. Hentikan perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) tanpa penyertaan rakyat

Malaysia telah melancarkan rundingan bagi FTA dengan Amerika Syarikat. Rundingan ini diadakan tanpa penyertaan rakyat. FTA US-Malaysia ini akan meliputi produk barangan, perkhidmatan, perubatan, hak melabur pemerolehan kerajaan, hak harta intektual dan sebagainya. FTA amat berkait dengan kebajikan dan kepentingan rakyat.

11. Hak untuk menerima pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia, hak asasi tidak boleh diniagakan, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh ditawar-menawarkan, oleh itu, kerajaan harus menanggung tanggungjawab menyediakan pendidikan. Menurut UDHR, setiap manusia berhak menerima pendidikan, secara percuma, sekurang-kurangnya pada peringkat rendah. Pendidikan pada peringkat rendah seharusnya bersifat percuma. Pendidikan teknik harus diperbanyakkan, kemasukan universiti haruslah mengikut keputusan pelajaran individu dan setiap individu menikmati hak yang samarata. Kementerian Pendidikan Tertinggi harus memberi peluang menuntut pelajaran dengan menilai keputusan pelajaran ,kemudian menubuhkan lebih banyak institusi tertinggi dengan kaedah yang sesuai, kemudian menjadikan pendidikan tertinggi percuma.

 1. Hak pelbagai dan bahasa ibunda

1996 Barcelona, "Dunia Declaration di Rights bahasa" telah menyatakan bahawa:

Segala-gala bahasa adalah bentuk penyampaian sekumpulan manusia yang terunggal, ia juga satu kaedah teristimewa untuk memperkenalkan dan mencatatkan realistik. Pendidikan haruslah berkhidmat untuk kepelbagaian bahasa dan budaya, serta mengeratkan hubungan dengan komuniti yang beza bahasa

Tiada ulasan: