Prof. Khoo Kay Kim said...

"The university today does not teach people how to think. The students come to university to make money. I always said to my students if you want to be rich don't come to university. The rich Chinese are mostly uneducated. To be rich you are not obliged to be highly educated. You can just pick one spot in KL and start selling Nasi Lemak and trust me your earning will be higher than university's Professor. People come to university in order to be a complete human being, not about making money. When I correct SPM history papers most of the time I will be correcting my own answer schemes. Our education system does not produce human but robots."- Prof Khoo Kay Kim

Selasa, Mei 26, 2009

Memorandum Muafakat Ulama' Menentang PPSMI

JARINGAN ULAMA PRIHATIN
Sekreteriat Setiausaha Agung Himpunan Ulama Rantau Asia (SHURA)
1014A Kampung Pondok Batu Hampar Merbok Kedah darul Aman

MEMORANDUM
Muafakat Ulama’
Membela Martabat Bahasa Melayu
(MU’ALLIM)
15 Jamadilawal 1430H/ 10hb Mei 2009

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

 Memahami bahawa bahasa mempunyai kaitan langsung dengan persoalan falsafah dan pegangan hidup seseorang Muslim.
 Memahami bahawa dengan pemisahan agama dari bahasa akan membawa implikasi besar kepada kaum Muslimin dari sudut pegangan hidup Islam yang berasaskan Tauhid.
 Menginsafi bahawa kepentingan penggunaan bahasa dalam Islam ada kaitan dengan makna yang boleh member kesan kepada nilai dan perinsip asas dalam kehidupan seseorang muslim.
 Meneliti bahawa fungsi bahasa sangat jelas kepentingan da kedudukannya dalam pengembangan dan penyampaian risalah Islam.
 Menginsafi betapa sekularisasi bahasa akan membawa kepada sekularisasi kehidupan kaum kerangka berfkirnya terhadap tasawur Islam yang benar dan murni.
 Menghayati betapa bahasa Melayu telah melalui sejarah Islamisasi yang tersendiri sejak kedatangan Islam di alam Melayu, oleh kerana itu ia telah menjadi bahasa yang terpilih untuk membentuk pegangan hidup Islam dikalangan ratusan juta kaum Melayu di nusantara ini.
 Menerima bahawa Bahasa Melayu mempunyai kedudukan yang istimewa dalam perkara 152 Pelembagaan Persekutuan sebagai bahasa Kebangsaan Negara ini.
 Mengambil perhatian serius bahawa perlaksanaan PPSMI (Pengajaran dan Pembelajaran sains dan matematik Dalam bahasa Inggeris) sejak tahun 2002, telah menjejas status dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara.
 Menyesali bahawa PPSMI telah dilaksanakan dengan secara tergesa-gesa tanpa penelitian yang lebih terperinci da tanpa mengambil pandangan balas dari ahli cendiakawan dan ilmuan Islam.
 Memandang serius bahawa perlaksanaan PPSMI telah memberi kesan negatif dalam jangka masa pendek mahupun jangka masa panjang kepada tahap prestasi pelajar-pelajar di kawasan luar bandar.
 Memberi perhatian berat kepada perlaksanaan PSMI yang telah mengenepikan segala usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang berkeupayaan tinggi untuk mendidik anak bangsa khasnya dan warga negara amnya.
 Memahami bahawasanya perlaksanaan PPSMI oleh pihak kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran tidak mengambil kira segala hujah ilmiah beradasrkan undang-undang, sejarah, kesan, tamadun, sosio-budaya, pembinaan jati-diri dan tamadun bangsa yang telah dibentang oleh pelbagai ahli pakar dan ahli akademik dalam negara.
 Mengesahkan bahawa beragama Islam dan bertutur dalam bahasa Melayu ada kaitan denga ta’rif melayu mengikut Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan dan ini bermakna keserasian bahasa Melayu dengan keislaman bangsa Melayu tidak dapat dipisahkan.

Maka kami sebagai golongan agama yang prihatin terhadap sebarang hal-ehwal yang ada kaitan dengan kedudukan Islam dan kaum Muslimin di negara ini berpendirian,

1. Menolak perlaksanaan PPSMI dalam sistem pendidikan negara.
2. Membantah penerusan perlaksanaan PPSMI kerana ia menjejaskan kedudukan bahasa Melayu yang sudah diangkat martabatnya sebagai bahasa ilmu dan sekaligus bahasa Islam.
3. Menegaskan bahawa dalil agama untuk mengambalikan pengajaran sains dan matematik kepada bahasa melayu sangat kuat kami sandarkan kepada nas-nas naqli berikut:-

Merujuk surah Rum ayat 22:

22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang Mengetahui.

Surah Ibrahim ayat 4:
!
4. Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya[779], supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan[780] siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

[779] Al Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu, bukanlah berarti bahwa Al Qu'an untuk bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh manusia.
[780] disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, Karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.

Menggunakan bahasa yang dapat menerangkan dan memahamkan konsep falsafah kebenaran adalah matlamat utama kenapa Al Quran menggunakan bahasa Ibunda Arab sebagai pengantar da menjelaskan makna dan intipati ajaran slam kepada bangsa arab.

Surah Assura ayat 7:

7. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya[1339] serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. segolongan masuk surga, dan segolongan masuk jahannam.

[1339] Maksudnya: penduduk dunia seluruhnya.

Bahawa bahasa yang tidak tercemar dengan makna dan faham yang terlepas dari konsep ketauhidan Allah dan membolehkan mesej asas Islam mengenai Ketuhanan disampaikan adalah punca kenapa Al Quran memilih bahasa Arab sebagai pengantar. Lantaran itu bahasa Melayu yang telah sarat melalui proses Islamisasi adalah bahasa yang paling wajar dijadikan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara untuk menjayakan pembinaan tamadun Islam dalam masyarakat malaysia.

Surah Yusuf ayat 2:
2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.

Surah Toha ayat 113:

113. Dan Demikianlah kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan kami Telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka.

Posted at 01:45 am by Pendita Bitara
Komen membina Permalink
Monday, May 11, 2009
Memorandum Muafakat Ulama' Menentang PPSMI(sambungan 3)
Surah Az Zumar ayat 27-28:

27. Sesungguhnya Telah kami buatkan bagi manusia dalam Al Quran Ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran.
28. (ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.


Surah Al Fussilat ayat 2-3:


2. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,

Surah Al Zukhruf ayat 3:
3. Sesungguhnya kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).

Semua ayat-ayat ini menjelaskan betapa bahasa ada kaitan dengan mesej rislaah Islam yang disampaikan kepada manusia. Manakala bahasa melayu yang sarat dengan konsep Islam dari Al Quran diketepikan penggunaannya dalam pengembangan ilmu, maka kesan sekularisasi bahasa yang telah berlaku dalam sejarah pengembangan bahasa Inggeris yang sangat dipengaruhi oleh sejarah sekularisasi agama Kristian akan mempunyai impak kepada masyarakat Melayu Islam di negara ini.

1. Mendesak supaya perlaksanaan PPSMI hendaklah diberhentikan dan penggunaan bahasa Melayu kembali digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua matapelajaran kecuali dalam pengajaran bahasa lain di seluruh institusi pendidikan di semua peringkat.
2. Menuntut agar kerajaan mengekalkan bahasa melayu sebagai bahasa ilmu untuk membentuk tamadun tinggi dalam masyarakat sementara memberi ruang untuk pelajar mempelajari bahasa lain untuk meningkatkan keupayaan menguasai pelbagai ilmu dari sumber bahasa lain.
3. Mendesak agar tulisan jawi kembali diperkasakan dalam sistem pendidikan Negara termasuk menggalakkan urusan rasmi menggunakan tulisan jawi sebagai identiti negara.
4. Menegaskan bahasa pengajaran bahasa Inggeris perlu dipertingkatkan kaedah dan pendekatannya namun bukan dengan cara mengenepikan bahasa Melayu sebagai pengantar matapelajaran seperti yang dilaksanakan dalam PPSMI masakini.
5. Menggesa supaya penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar hendaklah diperundangkan dan dikuatkuasakan dalam semua sektor negara samada awam mahupun swasta.
6. Menegaskan bahawa pihak kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran tidak boleh berdalih dengan alasan pencapaian UPSR, PMR dan SPM untuk menjadi asas untuk meneruskan atau memberhentikan perlaksanaan PPSMI.
7. Mendesak supaya pihak kerajaan tidak menggunakan dalil mencapai kemajuan bertaraf dunia sebagai alasan untuk meneruskan PPSMI kerana hujah ini sudah muktamad ditolak oleh perbandingan dan bukti dengan pelbagai negara lain yang tidak mengutamakan bahasa Inggeris untuk mencapai kemajuan sesuatu bangsa dan negara.
8. Menggesa agar seluruh warga pendidik dan waris pelajar-pelajar di semua institusi pendidikan negara agar bersama bersatu untk membantah perlaksanaan PPSMI.
KAMI DENGAN INI MENANDATANGANI PENGISYTIHARAAN INI SEBAGAI PENDIRIAN KAMI UNTUK DIPERKIRAKAN SEBAGAI ASAS KAMI MEMBELA MARTABAT BAHASA MELAYU DALAM SISTEM PENDIDIKAN DAN PENTADBIRAN NEGARA.

"Bahasa Melambangkan Bangsa". Adakah benar-benar rakyat Malaysia menghayati makna klausa berkenaan? Sebuah negara bangsa yang berindentiti, memiliki segala khazanah bahasa, adab dan adat, periatur dalam permasyarakatan dan memiliki segala perundangan yang berteraskan melayu, nusantara dan Islam, namun masih ketinggalan adalah rakyatnya sendiri. Kita berbahasa tetapi berbahasa untuk tujuan ekonomi dan kemajuan. Apabila kita melihat dunia hari ini berbahasa Inggeris dalam segala segi, kita mula mencampur adukkan bahasa baik di dalam filem, industri, pendidikan malah dalam penggunaan bahasa pemimpin masyarakat. Kita tidak pula perkasakan penggunaan Bahasa Inggeris yang betul sekaligus terus memartabatkan bahasa kebangsaan kita sendiri dan meletakkan bahasa kebangsaan di tempat yang sewajarnya.

Masyarakat Malaysia masih ada yang berpragmatik dalam berbahasa. Pragmatik hingga mengabaikan idealisme dalam berbahasa. Terlalu pragmatik hingga anjal dan mudah mengikut-ikut cara budaya lain berbahasa. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi malah ia adalah perlambangan. Tidak salah jika sedikit asimilasi dan transaksi bahasa lain ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu, namun terlalu banyak penutur di kalangan rakyat dan pemimpin yang mengutamakan orbit budaya popular dunia, mengutamakan bahasa pasaran ekonomi serta hingga hanya mengikut acuan kemajuan yang ditajai barat.

Istilah pragmatik disini lebih saya sasarkan kepada konotasi terlalu terbuka dalam memasukkan unsur luar dalam berbahasa. Dari kamus dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Tiga, istilah Pragmatik (mempunyai sifat atau pendirian yg) lebih mementingkan (mengutamakan) kesan-kesan sebenar sesuatu daripada ciri-ciri teori, bersifat praktikal. Saya tidak menggunakan istilah pragmatik linguistik yang bermaksud cabang linguistik yang berkaitan dgn kajian tentang makna dan kesan yg timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu. (Kamus Dewan Edisi Empat)

Suatu ketika dahulu terdapat banyak wacana di kalangan masyarakat kita berkenaan bahasa rojak dan bahasa pasar yang dijenama semula. Bahasa rojak yang mencampur aduk antara bahasa Melayu dengan bahasa lain terutamanya Bahasa Inggeris seperti kelihatan suatu fenomena biasa namun tanpa disedari ia berjaya menghasilkan masyarakat yang berparadigma pragmatik juga. Paradigma pragmatik yang juga menurut perubahan dunia sehingga mengabaikan ciri tempatan dan ciri negara bangsa Malaysia. Alasan ekonomi, kemajuan dan sifat utiliti bahasa dan budaya eropah selalu diberikan hingga kita menurut sahaja lambakan budaya barat dalam berbahasa.

Penggunaan bahasa yang rojak mencerminkan rakyat kita yang tiada beridealisme. Beridealisme alam berbahasa bukan bermakna anti kemajuan dan transasksi bahasa ilmu lain. Beridealisme juga bukan bermaksud ego dan taksub dengan penghayatan serta diksi bahasa sendiri, tetapi idealisme adalah asas dalam pembentukan jiwa yang berpendirian dalam bersaing dengan kemajuan bangsa luar negara. Idealisme dalam berbahasa tidak menghalang keluwesan dan keterbukaan mencitrakan dan mengglobalisasikan kekayaan bahasa kita.

Hari ini gejala pragmatik dalam berbahasa juga jelas kelihatan apabila istilah-istilah bagi nama tempat, restoran dan syarikat-syarikat yang digunakan adalah istilah saduran dari bahasa yang pernah menjajah tanah air ini. Sebagai contoh kegilaan menggunakan pangkal perkataan D’ atau De sebelum meletak apa-apa perkataan. D’ Utara Restoran, D’ Palma Apartmen dan sebagainya melambangkan jiwa dab pemikiran rakyat yang pragmatik dengan populariti budaya tertentu tanpa menyelidik mengapa ia tersebar, dari aman asal penggunaan istilah dan apa kesan kepada jiwa anak-anak bangsa akan datang.

Menurut kenyataan Dr Abu Hassan Hasbullah yang disiarkan dalam Dewan Bahasa keluaran April 2009, Zentrum Future Study Malaysia menemui hanya 23 kondominium daripada 1000 kondominium di Malaysia menggunakan bahasa Melayu atau berunsur tempatan. Kini istilah seperti Seri Keruing, Restoran Anggerik Biru, Mayang Sari serta istilah melayu keislaman seperti Restoran Al Amin, farmasi Ikhwan sudah janggal dan asing digunakan apatah lagi bagi menamakan konsultan dan syarikat-syarikat berteraskan perniagaan atas alasan tidak komersial. Isu komersial adalah berpunca dari kita. Bahasa Melayu hilang nilai ekanya, muram dan ketinggalan dalam arus moden berpunca dari kita yang menindas bahasa sendiri.

Gejala peminggiran bahasa boleh diatasi jika Pendaftar Pertubuhan dan Jabatan Perlesenan mengambil kira permasalahan ini serta dijadikan syarat dalam meluluskan nama-nama ini sebagai nama syarikat, kondomnium, resort dan restoren. Berilah galakan kepada rakyat yang mahu menggunakan istilah bahasa Melayu, atau mengutamakan istilah bernama ketimuran nusantara melalui peluang tender, kemudahan pemprosesan lesen atau permit, pengiklanan dan peluang-peluang yang berunsur komersial. Hal ini sekaligus akan menerbitkan daya saing serta memberi harga diri dan kemahawangsaan kepada bahasa kebangsaan kita. Kepada rakyat Malaysia terutama yang memacu industri dan perniagaan, tinggalkan sikap pesimistis kita terhadap nilai Bahasa Kebangsaan kita.

Muhammad Nuruddin Bashah
Jurutera Metallurgis Prima Metal Sdn Bhd.
Setiausaha TERAS Perak

Tiada ulasan: